Beneficjenci

27 stycznia 2009

Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, zamieszkujące obszary wiejskie, miejsko – wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, a w szczególności:
– kobiety powracające lub po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy;
– osoby o niskim i zdezaktualizowanym wykształceniu.