Harmonogram zajęć na miesiąc luty – projekt „Nauczmy się pomagać”

29 stycznia 2009

Drodzy uczestnicy projektu „Nauczmy się pomagać”!  Udostępniamy Państwu harmonogram zajęć na miesiąc luty 2009 r. 

W miesiącu lutym rozpoczynamy II cykl szkoleń zawodowych, które realizowane będą w Żninie, ul. Szpitalna 20. W związku z tym, harmonogram zawiera terminy zajęć odbywających się w Inowrocławiu, oraz terminy zajęć, które zostaną zrealizowane w Żninie. Harmonogram zawiera również informację dotyczącą godziny zbiórki w dzień wyjazdu studyjnego (06.02.2009)

                                         „NAUCZMY SIĘ POMAGAĆ”
                                   ZMIENIONY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

                                                   LUTY 2009

                                                             

1        Aktualizacja stron internetowych – zajęcia praktyczne / 02.02.2009 – zajęcia w siedzibie Fundacji          

2        Zarządzanie projektem – zajęcia teoretyczne / 04.02.2009 –  zajęcia w siedzibie Fundacji 
         
3        Ewaluacja projektów – zajęcia teoretyczne / 05.02.2009 –  zajęcia w siedzibie Fundacji          

4        Wyjazd studyjny / 06-07.02.2009             

5        Tworzenie projektów – zajęcia teoretyczne / 09.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNIENIE – UL. SZPITALNA 20

6         Warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu / 09.02.2009zajęcia w siedzibie Fundacji
            
7        Ewaluacja projektów  – cześć praktyczna / 09.02.2009 –  zajęcia w siedzibie Fundacji
  
8        Zarządzanie projektem – część praktyczna / 10.02.2009 – zajęcia w siedzibie Fundacji   

9        Tworzenie projektów – zajęcia teoretyczne / 11.02.2009 ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20  

10      Ewaluacja projektów – część praktyczna / 11.02.2009zajęcia w siedzibie Fundacji    

11       Zarządzanie projektem – część praktyczna / 12.02.2009 – zajęcia w siedzibie Fundacji

12      Tworzenie projektów – zajęcia teoretyczne / 13.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

13      Tworzenie projektów – zajęcia teoretyczne / 16.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

14      Zarządzanie projektem – część praktyczna / 17.02.2009  –  zajęcia w siedzibie Fundacji

15      Tworzenie projektów – część praktyczna / 18.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

16      Zarządzanie projektem – część praktyczna / 19.02.2009 – zajęcia w siedzibie Fundacji

17     Tworzenie projektów – część praktyczna / 20.02.2009 ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

18      Warsztaty pracy z osobami wykluczonymi społecznie / 23.02.2009 – zajęcia w siedzibie Fundacji

19     Tworzenie projaktów – część praktyczna / 24.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

20     Tworzenie projektów – część praktyczna / 26.02.2009ZAJęCIA REALIZOWANE W żNINIE – UL. SZPITALNA 20

21     Wyjazd studyjny / 27.02.2009

               Uwaga!!!
Zbiórka na wyjazd studyjny w dniach 6-7 luty 2009 w siedzibie Fundacji: 06.02.2009, godzina 8:40, wyjazd – godzina 9:00!!!