Wyjazd studyjny dla uczestników projektu Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

2 marca 2009

Planowany program wyjazdu studyjnego do Belina w ramach projektu Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO

w dniach 13-14.03.2009r.

w ramach projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”

Działanie 8.2 Transfer Wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

13.03.2009r.

05:00Zbiórka uczestników wyjazdu studyjnego

       Wizyta w Poznańskim Akademickim InkubatorzePrzedsiębiorczości, ul. Słowackiego 17/12, Poznań

         Wizyta w ESCP-EAP – Europejska Wyższa Szkoła Gospodarczaw Berlinie

 Wizyta w miasteczku naukowym Adlershof

          Nocleg w hotelu A&O Hostel Friedrichshain Berlin

14.03.2009r.          

          Śniadanie

Wizyta na Międzynarodowych Targach Turystycznych IPB w Berlinie

Powrót

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego