Opis projektu

24 marca 2009

Projekt „Zdobędę lepszą pracę” projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie szans na awans zawodowy osób stosunkowo dobrze wykształconych z terenu Kujaw i Pałuk, które obecnie mają ograniczone możliwości zmiany swej pozycji zawodowej. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez umożliwienie podwyższenia lub zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 80 osobom pracującym, w tym poprzez objecie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym. Celem szczegółowym jest zmotywowanie pracujących na niższych stanowiskach do podjęcia próby awansu lub zmiany pracy zgodnie z ich predyspozycjami.

W ramach projektu odbędą się:

-Warsztaty rozwoju zawodowego

-Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym

-Szkolenia zawodowe

– księgowość małej firmy

– specjalista do spraw kadr i płac

– księgowość projektowa

– kierownik sklepu

– sekretariat z językiem angielskim

-Doradztwo zawodowe

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące z wykształceniem co najmniej średnim i umiejętnością obsługi komputera z powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.