Beneficjenci

24 marca 2009

Beneficjentami są osoby, które co prawda pracują, ale jest to praca ich nie satysfakcjonująca i w większości wypadków pozbawiona możliwości awansu. W większości będą to osoby kończące szkoły zaocznie lub też dzienne szkoły niepubliczne. Osoby te często pracują na stanowiskach nie wymagających większych kwalifikacji. Pracodawcy, poszukujący pracowników na bardziej odpowiedzialne stanowiska, często uzależniają przyjęcie kandydata od posiadania przez niego konkretnych umiejętności i doświadczenia na podobnym stanowisku. W takiej sytuacji również osoby obecnie pracujące w danym zakładzie, pomimo posiadania formalnego wysokiego poziomu wykształcenia, nie mają szans na awans, nie zdobyły bowiem innych praktycznych umiejętności, poza dotychczas wykonywanymi. Innym problemem osób pracujących jest brak możliwości aktualizacji wiedzy zawodowej. Szereg osób pracuje w małych firmach, które z racji przeważnie słabej kondycji finansowej pracodawcy, ale także i z racji braku tradycji dokształcania pracowników, nie mają one możliwości podwyższania lub aktualizowania swej wiedzy. W regionie objętym niniejszym wnioskiem osoby te przeważnie otrzymują wynagrodzenie znacznie niższe od przeciętnego w województwie i nie mogą pozwolić sobie na płatne szkolenia.