Opis projektu

24 marca 2009

Celem projektu jest zwiększenie szans osób mających trudniejszy dostęp do edukacji, zamieszkujących obszary wiejskie, na utrzymanie obecnego miejsca pracy albo na znalezienie ciekawszej i lepiej płatnej pracy.

Naszą pomocą chcemy objąć 80 osób pracujących. Przygotowaliśmy ofertę szkoleń w atrakcyjnych zawodach, dostosowaną do płci, wykształcenia i potrzeb rynku pracy oraz oferującą zajęcia w weekendy, z pokryciem kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia podczas szkoleń.

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne:

• Szkolenia z zakresu:
– Księgowość małej firmy
– Specjalista do spraw kadr i płac
– ABC komputera i kasy fiskalnej
– Florystyka
– Wizaż i zdobienie paznokci
• Warsztaty rozwoju zawodowego
• Doradztwo zawodowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego