Beneficjenci

7 maja 2015

Grupa docelowa obejmowana projektem, to seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, na emeryturach, rentach lub pobierające inne świadczenia. Wszystkich uczestników projektu łączyć będzie to, iż są mieszkańcami powiatu inowrocławskiego oraz druga cecha, są słuchaczami, studentami Uniwersytetu III Wieku (UTW), który prowadzi wnioskodawca (Fundacja Ekspert – Kujawy) pod patronatem Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie. Zgodnie z regulaminem UTW Fundacji Ekspert – Kujawy, słuchaczem UTW może zostać każda osoba bez względu na poziom wykształcenia,  która jest na emeryturze oraz osoba w wieku 50+.

kujawskopomorskie_logo_small.pngProjekt „Sprawni, niezależni, zdrowi – Wsparcie seniorów w aktywności zdrowotnej” współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko – pomorskiego.