Opis projektu

2 kwietnia 2009

Fundacja Ekspert-Kujawy oraz Fundacja Lokalna Grupa Działania z inicjatywy członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jaksicach postanowiła zrealizować projekt, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samorealizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia obszarów wiejskich.

W szczególności chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do:
• ożywienia życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego sołectwa Jaksice, a co za tym idzie poprawy życia na terenach wiejskich
• zachęcanie dorosłych mieszkańców sołectwa Jaksice do zaktywizowania lokalnej społeczności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Projekt będzie realizowany przez 5 miesięcy, w trakcie których 70 uczestników weźmie udział w szkoleniach (kurs szycia i haftu, kurs florystyki, szkolenie „Gospodarstwo ekologiczne), warsztatach psychologiczno-doradczych, zajęciach aktywizujących (kurs Capoeiry – dla dzieci i młodzieży) oraz wyjazdach studyjnych.

Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.