Beneficjenci

2 kwietnia 2009

Projekt skierowany jest do mieszkańców sołectwa Jaksice (gmina Inowrocław), zarówno osób dorosłych jak i do dzieci i młodzieży.
Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.