Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Świadomy rodzic to twórcze dziecko”

2 kwietnia 2009

Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia wspólnie z Krainą Zabawy i Twórczego Rozwoju z Pakości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji  projektu  „Świadomy rodzic to twórcze dziecko”

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2009r. o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości.
W spotkaniu wezmą udział zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, placówek oświatowych, kulturalnych, opiekuńczych oraz rodzice.

W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat projektu oraz dokonania deklaracji uczestnictwa w nim .

Projekt skierowany jest do rodziców,  głównie biernych zawodowo, bezrobotnych posiadających dzieci w wieku przedszkolnym.
Celem projektu jest podniesienie świadomości rodziców w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pedagogicznych mogących wystąpić u dzieci w tym wieku.
Dla rodziców zaplanowano cykl warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym oraz logopedą, które będą odbywać się w  sali  konferencyjnej PUG mieszczącej się przy ulicy Inowrocławskiej14 w Pakości. Wsparciem dla rodziców biorących udział w warsztatach jest zapewnienie opieki dzieciom  w wieku przedszkolnym przez Krainę Zabawy i Twórczego Rozwoju w Pakości mieszczącą się przy ul. Św. Jana 21. Dzieci wezmą w tym czasie udział   w warsztatach  wspomagania rozwoju, wyłaniania talentów oraz wyjazdach edukacyjnych: do Torunia, Bydgoszczy, Rogowa i Poznania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  spotkaniu  wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Szczegółowych informacji udzielamy osobiści, telefonicznie lub pocztą elektroniczną:
Kraina zabawy i twórczego rozwoju
Pakość ul. Św. Jana 21
tel. 695-257-393
          lub
Fundacja Ekspert-Kujawy
Inowrocław ul. Dworcowa 65
fundacja@ekspert-kujawy.pl
tel. 52 357-62-15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5  "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społe