Opis projektu i beneficjenci

2 marca 2009Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie i zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi  oraz podniesienie jakości ewidencji księgowej i zdolności rozliczania projektów przez organizacje pozarządowe z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić działania integracyjne połączone z podnoszeniem kwalifikacji księgowych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.
W tym celu zamierzamy zrekrutowaną grupę 20 osób, które zabierzemy na dwudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny podczas którego odbędą się szkolenia z zakresu finansowania i rozliczania działalności organizacji pozarządowych.
Projekt realizowany będzie w okresie od marca do maja 2009r.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych, w szczególniości osoby, które odpowiadają za rozliczenia finansowe.

Szczegółowe informacje:
Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. 52 357-62-15
fundacja@ekspert-kujawy.pl