Ruszył projekt „Zdobędę lepsza pracę”

4 maja 2009

Jesteśmy po pierwszych zajęciach w ramach projektu "Zdobędę lepszą pracę".

W dniach 27 oraz 28 kwietnia 2009 roku, odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe w ramach projektu. "Warsztaty rozwoju zawodowego" mają na celu zmotywować do podnoszenia kwalifikacji, ukierunkować na kierowanie własną ścieżką kariery w zawodzie ekonomicznym oraz wskazać, jak kreować swój wizerunek w 2 podstawowych rolach zawodowych: jako kandydata do pracy i pracownika. Kolejnym etapem projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, który zakwalifkuje do udziału w wybranym przez uczestnika szkoleniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.