„Wspólna inicjatywa” ruszyła!

18 czerwca 2009

W miesiącu czerwcu ruszyły pierwsze szkolenia dla mieszkańców sołectwa Jaksice.

W miesiącu czerwcu ruszyły pierwsze szkolenia dla mieszkańców sołectwa Jaksice.

W związku z tym, zamieszczamy informację o czerwcowych działaniach realizowanych w ramach projektu "Wspólna inicjatywa":

* 22 – 24.06.2009: Warsztaty psychologiczno – doradcze dla dorosłych, GR. 1
* 25 – 30.06.2009: Warsztaty psychologiczno – doradcze dla dorosłych, GR. 2
* 26.06.2009: Wyjazd szkoleniowy dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie sołectwa Jaksice. W ramach pierwszego wyjazdu młodzi mieszkańcy odwiedzą: Żnin. Biskupin, Wenecję oraz Rogowo.

Informacji na temat organizacji wyjazdu osobom zainteresowanym udziela Urszula Żurawska  KGW w Jaksicach


Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.