Już po pierwszych szkoleniach w ramach „Wspólnej inicjatywy”

25 czerwca 2009

W dniu 22 czerwca 2009 rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla mieszkańców sołectwa Jaksice.

W dniu 22 czerwca 2009 rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla mieszkańców sołectwa Jaksice.

20 osób wzięło udział w trzydniowych Warsztatch Psychologiczno – Doradczych, których celem było zmotywowanie do poszukiwania pracy, wsparcie w zakresie podejmowania realistycznych działań, zmierzających do podniesienia umiejętności zawodowych, zwiększenie wysiłków zmierzających do kształcenia się oraz motywacji wewnętrznej i wiary we własne siły.

W ramach warsztatów doradca zawodowy przeprowadził w świetlicy środowiskowej w Jaksicach warsztaty z zakresu:

– motywacji do działania, wyznaczania celów działania;

– komunikacji interpersonalnej;

– zarządzania czasem i asertywności.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć zdjęcia z przeprowadzonego warsztatu.


Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.