Zapraszmy do składania ofert!

20 lutego 2009

Fundacja poszukuje realizatorów szkoleń: Spawacz w metodzie 111 oraz Spawacz w metodzie 135.


Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji następujących szkoleń:

Spawacz w metodzie 111;
– Spawacz w metodzie 135.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkoleń dla grup 8 osobowych w okresie od 13 marca 2009 do 30 kwietnia 2009. Celem zajęć ma być zdobycie przez uczestników uprawnień z zakresu spawania w metodzie 111 i 135.

Na atrakcyjność ofert będzie wpływał program zajęć oraz cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu. 

Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2009 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego sie w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

załącznik nr 1