„Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach” – harmonogram zajęć

27 maja 2009

Drodzy uczestnicy projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach", udostępniamy Państwu harmonogram na WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – DORADCZE.

Harmonogram zajęć odbywających się w Inowrocławiu, w Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65:

1.06.2009 – godz. 8:00 – 12:00
2.06.2009 – godz. 8:00 – 12:00
3.06.2009 – godz. 8:00 – 12:00
4.06.2009 – godz. 8:00 – 12:00

Harmonogram zajęć odbywających się w Żninie, ul. Składowa 4:

1.06.2009 – godz. 11:00 – 15:00
2.06.2009 – godz. 11:00 – 15:00
4.06.2009 – godz. 11:30 – 15:30
5.06.2009 – godz. 8:00 – 12:00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.