II grupa mieszkańców sołectwa Jaksice rozpoczęła udział w projekcie.

1 lipca 2009

W dniach 25, 26 oraz 30 czerwca 2009 roku w świetlicy środowiskowej w Jaksicach prowadzone były warsztaty psychologiczno – doradcze, dla kolejnej 20-sto osobowej grupy mieszkańców sołectwa Jaksice.

W dniach 25, 26 oraz 30 czerwca 2009 roku w świetlicy środowiskowej w Jaksicach prowadzone były warsztaty psychologiczno – doradcze, dla kolejnej 20-sto osobowej grupy mieszkańców sołectwa Jaksice.

Warsztaty obejmowały następujące tematy:
– motywacja do działania, wyznaczanie celów działania;
– komunikacja interpersonalna;
– zarządzanie czasem i asertywność.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć zdjęcia z przeprowadzonego warsztatu.


 Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.