Ruszyły szkolenia w ramach projektu „Nowe umiejętności”

1 czerwca 2009

Osoby pracujące rozpoczęły szkolenia zawodowe.

W dniu 15 maja 2009 roku rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla pracujących w ramach proejktu "Nowe umiejętności".

Ruszyły zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, które dokształcają się na szkoleniu "Specjalista do spraw kadr i płac" oraz  na szkoleniu "Księgowość małej firmy". Łącznie w szkoleniu kadrowym uczestniczy 8 osób, natomiast w szkoleniu z zakresu księgowości – 9 osób. Do końca miesiąca czerwca zaplanowano realizację 60 godzin szkoleniowych dla I grupy (kadry) oraz 60 godzin dla II grupy (księgowość).

Miesiąc lipiec będzie miesiącem wytchnienia dla naszych Beneficjentów, którzy z pewnością wykorzystają go na zasłużone urlopy, by w miesiącu sierpniu wrócić na szkolenia ze zdwojoną motywacją. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.