Kolejne działania w ramach projektu Wspólna Inicjatywa

10 lipca 2009

Wizyty w gospodarstwach agroturystycznych zapoczątkowały kolejne działania projektowe.

Wizyty w gospodarstwach agroturystycznych zapoczątkowały kolejne działania projektowe.

Pierwszy wyjazd dorosłych mieszkańców sołectwa Jaksice, do gospodarstw agroturystycznych miał miejsce w piątek 3 lipca 2009 roku.

W zorganizowanym w ramach projektu wyjeździe do Popowa i Jaszczułtowa wzięła udział 30-osobowa grupa, która pod koniec czerwca zakończyła udział w warsztatach psychologiczno – doradczych. Celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, sposobów promocji i pozyskiwania gości oraz zasad zakładania i funkcjonowania tego typu gospodarstw. Mieszkańcy mieli okazję wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, jakie problemy mają tego typu działania oraz jakie są szanse na otwarcie kolejnych tego typu gospodarstw. Wyjazd był także dobrą okazją do wspólnego wypoczynku i zabawy, mieszkańców sołectwa, co wpłynęło także pozytywnie na integrację grupy.

Zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć relację z wyjazdu dorosłych uczestników projektu „Wspólna Inicjatywa”  do gospodarstw agroturystycznych.


Projekt „Wspólna inicjatywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.