Rekrutacja uczestników w projekcie Nowe umiejętności

5 sierpnia 2009

Trwa rekrutacja do kolejnych szkoleń w ramach projektu „Nowe umiejętności”. Obecnie poszukujemy osoby chętne na szkolenie z zakresu:

Trwa rekrutacja do kolejnych szkoleń w ramach projektu „Nowe umiejętności”.
Obecnie poszukujemy osoby chętne na szkolenie z zakresu:

– Wizaż i zdobienie paznokci
– Florystyka

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, posiadające wykształcenie co najmniej średnie i umiejętność obsługi komputera.

Szkolenia realizowane będę na terenie Żnina lub Inowrocławia.

Rekrutacja trwać będzie do  22 sierpnia.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

W ramach projektu zapewniony jest nocleg, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczestników!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (052) 357 62 15 lub osobisty w siedzibie Fundacji, przy ulicy Dworcowej 65!


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego