Beneficjenci

11 sierpnia 2009

Beneficjentami projektu „ Zdobędę nowy zawód ” są  mieszkańcy terenów wiejskich powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji  w porównaniu z mieszkańcami dużych miast. Wysokie bezrobocie na tych terenach w znaczny sposób utrudnia utrzymanie pracy bądź podjęcie nowej atrakcyjnej pracy.

Projekt adresowany jest do osób aktywnych zawodowo, powyżej 45 roku życia, które obecnie  pracują w rolnictwie lub w zakładach pracy, w których odbywają się procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Procesy te sprawiają, że los pracowników po 45 roku życia jest niepewny. Powodem takiej sytuacji w przypadku osób  dotychczas pracujących w gospodarstwach rolnych, instytucjach związanych z rolnictwem  jest brak miejsc pracy w rolnictwie, brak  wymaganego wykształcenia, bądź też brak  innego przygotowania zawodowego niż rolnicze. Znacznym problem  jest również  przeważnie niższe wykształcenie, w porównaniu do osób wchodzących na rynek pracy, wykonywanie zawodów, które się dezaktualizują, które, są mało atrakcyjne na obecnym rynku pracy.

Rozwiązaniem tego stanu rzeczy osób po 45 roku życia jest udział w projekcie „ Zdobędę nowy zawód”, którego głównym założeniem jest zwiększenie ich szans  na rynku pracy, zdobycie nowego zawodu lub zaktualizowanie umiejętności w zawodzie, z którego odeszły.