Pracujący dbają o swój rozwój zawodowy – „Zdobędę lepszą pracę”

17 września 2009

W Fundacji odbyły się zajęcia z zakresu rozwoju zawdowego dla pracujących – Beneficjentów projektu "Zdobędę lepszą pracę"

W dniach 14 i 16 września 2009 roku,  w ramach niniejszego projektu odbyły się "Warsztaty rozwoju zawodowego", Warsztaty te mają na celu zmotywować do podnoszenia kwalifikacji, ukierunkować na kierowanie własną ścieżką kariery w zawodzie odpowiadającym predyspozycjom zawodowym i zainteresowaniom oraz wskazać, jak kreować swój wizerunek w dwóch podstawowych rolach zawodowych: jako kandydata do pracy i pracownika. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który kwalifikował ich do udziału w wybranym przez uczestnika szkoleniu (realizowanym w Żninie). Kolejne warsztaty przewidziane są na 25 i 28 września – uczestniczki tych warsztatów będą brały udział w szkoleniach zawodowych w Inowrocławiu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.