„Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach” – harmonogram zajęć

9 września 2009

Drodzy uczestnicy projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach", udostępniamy Państwu harmonogram na WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – DORADCZE.

Harmonogram zajęć odbywających się w Inowrocławiu, w Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65:

14.09.2009 – godz. 8:00 – 12:00
15.09.2009 – godz. 8:00 – 12:00
16.09.2009 – godz. 8:00 – 12:00
17.09.2009 – godz. 8:00 – 12:00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.