Ruszyły kolejne szkolenia w projekcie „Zdobędę lepszą pracę”

21 września 2009

Osoby pracujące rozpoczęły szkolenia zawodowe.

W dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2009 roku rozpoczynają się pierwsze zajęcia szkoleniowe dla osób pracujących w ramach projektu "Zdobędę lepszą pracę".
Ruszają 2 grupy szkoleniowe. Pracujący będą dokształcać się na szkoleniu "Sekretariat z językiem angielskim". Łącznie w szkoleniach w Żninie uczestniczy 16 osób, Do końca miesiąca września zaplanowano realizację 16 godzin szkoleniowych dla grupy 1 oraz 12 godzin szkoleniowych dla grupy 2.

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.