Opis projektu (KCPA2)

9 października 2009

Projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej realizowany jest w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2010 w ramach poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje osoby z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia organizowane w ramach projektu będą się odbywały w Inowrocławiu.

Celem ogólnym projektu Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej jest wykorzystanie znaczącego potencjału wykształconych kadr województwa kujawsko – pomorskiego dla dalszego rozwoju regionu.

Celami szczegółowymi są:

  • promowanie przedsiębiorczości w środowisku akademickim
  • zaktywizowanie oraz przygotowanie studentów i absolwentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
  • ułatwienie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw.
Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.