Opis projektu

21 października 2009

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz rozwijanie kwalifikacji i podnoszenie umiejętności w różnych dziedzinach życia.

 

Naszą pomocą chcemy objąć 32 osoby. Analizując sytuację rynkową, wychodząc na przeciw oczekiwaniom przyszłych uczestników przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleń. Wybór zajęć odzwierciedla zainteresowania mieszkańców miejscowości, do których kierowany jest projekt.

 

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne:

  • Szkolenia z zakresu:

         Florystyki i zdobienia przedmiotów

         Obsługi komputera i kasy fiskalnej

         Pracownika małej gastronomii z obsługą gości

  • Warsztaty z zakresu:

         Technik aktywnego poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych

  • Rozmowy doradcze i motywacyjne:

         Z psychologiem

         Z pośrednikiem pracy – doradcą zawodowym

 


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego