Beneficjenci

21 października 2009

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – mieszkańców sołectw Gminy Gniewkowo: Wierzchosławic, Szadłowic, Więcławic, Wierzbiczan, Kaczkowa, Ostrowa, Skalmierowic oraz Wielowsi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego