Aktywne Amazonki w Fundacji

21 października 2009

Lada dzień rusza kolejny projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza" realizowany jest w partnerstwie z Toruńskim Stowarzyszeniem "Amazonki" i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach VII Priorytetu PO KL, Poddziałanie 7.2.1.” Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

Tak jak zostało wspomnianie, wkrótce odbędą się pierwsze z szeregu zajęć zaplanowanych dla Beneficjentek projektu. Dlatego też,  w dniu jutrzejszym Fundacja będzie gościła przedstawicielki kół zrzeszających kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi. Spotkanie ma na celu przybliżenie zgromadzonym, jak szeroki wachlarz działań ma do zaoferowania Fundacja Ekspert – Kujawy. Ponad to, ukazane zostaną podstawowe założenia nieniejszego projektu, który jest przecież swoistym wkroczeniem na nowy obszar pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – obszar w którym mieszają się granice bezrobocia i choroby. Obszar, w którym Fundacja wraz z Beneficjentkami projektu, zamierza osiągnąć kolejne sukcesy.