Spotkanie informacyjne Amazonek z województwa kujawsko – pomorskiego

22 października 2009

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicielek Amazonek z województwa kujawsko – pomorskiego, dotyczące projektu "Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza".

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki 7 kół Amazonek z całego województwa, a mianowicie:
– Klub "Amazonek{" z Chełmży;
– Stowarzyszenie "Amazonki" z Włocławka;
– Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki Ziemi Świeckiej";
– Toruńskie Stowarzyszenie "Amazonki";
– Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek "Łuczniczka";
– Inowrocławskie Stowarzyszenie "Amazonki";
– Inowrocławskie Stowarzyszenie "Amazonki" Filia Mogilno.

Podczas spotkania Panie mogły zapoznać się z bazą dydaktyczną Fundacji, z jej założeniami oraz inicjatywami. Poznały także szczegółowe zadania założone w projekcie, oraz częściowy program planowanych zajęć, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Po części merytorycznej spotkania wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na wykwintny obiad oraz poczęstunek do Restauracji ROMA.

Zapraszamy do galerii zdjęć z nniejszego spotkania.

Projektu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego