Napisali o nas…

26 października 2009

    Kolejny artykuł o Fundacji – Amazonki, wyjdźcie z domów!

W dniu 26.10.2009 roku, na łamach Gazety Pomorskiej, ukazał się dość obszerny artykuł na temat rozpoczynającego się projektu "Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1.

Artykuł dotyczył genezy niniejszego projektu, jego podstawowoych założeń oraz planowanych działań, mających aktywizować społecznie i zawodowo panie po przebytej chorobie nowotworowej piersi. Wspomnianio również o spotkaniu informacyjnym, jakie odbyło się 22.10.2009 w Fundacji (o spotkaniu tym informowaliśmy już na naszej stronie).

Zapraszamy do lektury artykułu !