Beneficjenci

2 listopada 2009

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby po przebytej chorobie nowotworowej piersi, po przebytej mastektomii piersi, zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie, posiadające niskie kwalifikacje, oraz nie posiadające stałego zatrudnienia.