Zakończenie pierwszych szkoleń dla 45 – latków

9 listopada 2009

Dnia 6.11.2009 roku odbyły sie ostatnie zajęcia dla uczestników pierwszych szkoleń w ramach projektu "Zdobędę nowy zawód".

Pierwszą grupą Beneficjentów, którzy zakończyli pełny udział w projekcie było 16 Panów, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Operator prac ziemnych". Ponadto, soby te miały okazję uczestniczyć w Warsztatach rozwoju zawodowego, indywidualnych rozmowach z doradcą zawododwym, rozmowach z zakresu pośrednictwa pracy i samych warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i przekwalifikowania. Na ostatnich zajęciach uczestnicy mieli wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z uprawnieniami na obsługę koparko – ładowraki lub koparki. 

Ostatniego dnia zajęć usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podziękowania dla naszej Fundacji, ale największe uznanie ze strony naszych Beneficjentów skierowane zostało na ręce Pani Ani Białki, która była wykładowcą w działaniach motywacyjnych oraz opiekunem grupy. Dowodem na to był bukiet kwiatów i piękny upominek, jaki Panowie wręczyli Pani Ani na zakończenie zajęć.
 

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.