Sprawdź, co słychać w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”

16 grudnia 2009


Jesteśmy na półmetku I cyklu projekt „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”.

Do tej pory Beneficjentki miały okazję wziąć udział w spotkaniach warsztatowych z psychologiem, rehabilitantem i doradcą zawodowym.

Uczestniczyły również w szkoleniu „Wizaż i kreowanie wizerunku, podczas którego uczyły się rozpoznawać typy sylwetek, kształty twarzy, dobierać makijaż oraz garderobę. Na zakończenie zajęć uczestniczki otrzymały komplet podstawowych kosmetyków, jakie każda kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce.

Beneficjentki uczestniczą również w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera, na którym uczą się korzystać z pakietu MS Office oraz Internetu. Wszystkie Panie, biorące udział w szkoleniu komputerowym otrzymały do swojej dyspozycji notebook, który po zajęciach w Fundacji zabierają do domu w celu doskonalenia umiejętności w przerwach pomiędzy zajęciami.

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego