Beneficjenci

15 stycznia 2010

Benficjentami projektu „Szansa dla aktywnych” objeci zostaną mieszkańcy sołectw: Szadłowice, Skalmierowice, Więcławice, Wierzbiczany, Ostrowo i Bąbolin. Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych (w tym długotrwale), nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata. Preferowane bedą osoby posiadające niskie kwalifikacje, wchodzące na rynek pracy oraz osoby z rodzin wielodzietnych.