Opis projektu

15 stycznia 2010

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Celem projektu jest podjecie działań ograniczających wykluczenie społeczne 72 wykluczoncych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz jego Filii w Parchaniu, poprzez realizację działań aktywizujacych, usprawniających i wspierających w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą m.in. bezpłatne:

– Wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych i artystycznych

– Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, z zakresu wolontariatu

– Zajęcia integracyjne

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego