Beneficjenci

15 stycznia 2010

Grupą docelowa projektu jeat 72 podopiecznych Domu Pomcy Społecznej w Kawęczynie i jego Filii w Parchaniu. Drugą grupe stanowia osoby bezrobotne i studiujace zaocznie w wieku 18 – 64 lata, które będą przygotowywały się do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.