Sprawdź, co słychać w projekcie „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”?

30 listopada 2009

W październiku uroczyście zainaugurowalismy projekt, w którym studenci uczą się, jak zostać przedsiębiorcą i odnieść sukces na rynku.

Natomiast miesiąc listopad upłynął juz pod znakiem pilnej nauki. W listopadzie ruszyły dwie grupy szkoleniowe, które wzięły udział w szkoleniu pt. „Warsztaty motywacyjne z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych”. Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, motywacja oraz zarządzanie sobą w czasie. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w rozmowie z doradcą zawodowym, który starał się poznać, jakie pomysły na otwarcie własnej działalności mają nasi Beneficjenci oraz, czy wykazują cechy przedsiębiorcze, niezbędne do prowadzenia własnegobiznesu. Prócz zajęć czysto szkoleniowych, studenci wzięli udział w wykładzie tematycznym z zakresu komercjalizacji wiedzy, który odbył się w Auli Wydziału Zarządzania w Inowrocławiu WSG w Bydgoszczy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego