Sprawdź, co słychać w projekcie „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”?

29 stycznia 2010


Studenci kształtują w sobie umiejętności przedsiębiorcze i uczą się, jak zakładać własną działalność.

Już dwie grupy szkoleniowe, zakończyły swoją przygodę z Fundacją. Ostatnimi zajęciami w jakich uczestniczyli było „Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy”, podczas którego zdobyli wiedzę na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na otwarcie działalności gospodarczej oraz podstaw tworzenia biznesplanu. Uczestnicy na zakończenie udziału w projekcie otrzymali zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji.

Na tym jednak nie koniec. W styczniu powstała kolejna – już trzecia grupa szkoleniowa. Uczestnicy projektu, podobnie, jak dwie poprzednie grupy, rozpoczęli od „Warsztatów motywacyjnych z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych” oraz szkolenia "ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”. Ponadto, również określali swoje cechy przedsiębiorcze podczas indywidualnych rozmów doradczych, ukierunkowanych na sferę własnego biznesu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego