Inowrocławskie Amazonki zakończyły udział w zajęciach

29 stycznia 2010


Kilka dni temu zakończył się I cykl projektu „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”, w którym brały udział przede wszystkim Panie z Inowrocławskiego Stowarzyszenia AMAZONKI.

W środę 27 stycznia 2010 roku odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe z lekarzem i psychologiem, które realizowane było w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej. W czasie trwania całego cyklu Beneficjentki brały udziału w:
  • zajęciach z podstaw obsługi komputera z możliwością samodzielnego doskonalenia umiejętności w domu z wykorzystaniem przenośnych notebooków udostępnionych przez Fundację;
  • zajęciach warsztatowych czyli cyklicznych spotkaniach z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem i doradcą zawodowym;
  • zajęciach z wizażu i kształtowania wizerunku.
Nasze Panie, w późniejszym terminie wezmą udział w wyjazdach aktywizacyjno – rehabilitacyjnych do sanatoriów.

We wszystkich zajęciach Panie chętnie i sumiennie uczestniczyły, za co serdecznie dziękujemy.

Na dowód zadowolenia Beneficjentek przytaczamy kilka opinii uczestniczek, biorących udział w zajęciach komputerowych:

"Chciałabym gorąco podziękować Fundacji za możliwość uczestnictwa w kursie komputerowym. Jestem bardzo zadowolona z zajęć, jakie się odbywają. Bardzo dużo się nauczyłam, a Pan prowadzący jest bardzo cierpliwy."
 ~Amazonka – 17.12.2009~

"Jestem bardzo zadowolona, że mogę uczestniczyć w kursie komputerowym. Panu Michałowi za miłą atmosferę i cierpliwość jaką nam okazuje. Przez ten kurs zdobyłam większą wiedzę, za co z góry dziękuję."
~Amazonka – 17.12.2009~

"Jestem bardzo zadowolona, że mogę uczestniczyć w kursie zorganizowanym przez Fundację. Prowadzący kurs, Pan Michał jest bardzo dobrym instruktorem, który ma cierpliwość dla nas. Przez ten kurs jestem sprawniejsza w obsłudze komputera."
~Amazonka – 17.12.2009~

Projekt „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza” okazał się strzałem w dziesiątkę i cieszy się ogromnym zinteresowaniem wśród Pań po przebytej chorobie nowotworowej. Dlatego też, lada dzień rusza kolejny cykl projektu, który odbywać się będzie w Toruniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego