Wszyscy jesteśmy tacy sami – aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

3 lutego 2010


Już w kwietniu rusza projekt "Jesteśmy tacy sami".

Jak sama nazwa projektu wskazuje, jest on skierowany do grupy osób na ogół dyskryminowanych z powodu niepełnosprawności i braku samodzielności. A przecież wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko jedni potrafią wyciągnąć z życia trochę więcej, niż inni.

Grupę, która uzyska wsparcie ze strony Fundacji, stanowi 72 podopiecznych DPS w Kawęczynie i jego Filli w Parchaniu.  Naszym celem jest wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i bycia potrzebnym w społeczeństwie, rozwinięcie uzdolnień mieszkańców DPS oraz uatrakcyjnienie ich codziennego życia. Chcemy, aby nie czuli się odtrąceni przez społeczeństwo.

Ale to nie wszystko. Osobom niepełnosprawnym potrzebny jest dobry opiekun. Dlatego przygotujemy do profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi grupę osób, która będzie mogła służyć swoim podopiecznym pomocą i wnieść trochę uśmiechu w ich codzienne życie.

Dowiedz się więcej o projekcie!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego