Im już pomogliśmy, Tobie też możemy!

3 lutego 2010


Już minęło sporo czasu, odkąd pojawiły się ostatnie informacje na temat naszego Inkubatora Organizacji Pozarządowych. Dlatego czas się przypomnieć.
Celem tej inicjatywy jest niesienie wsparcia młodszym organizacjom pozarządowym, w zakresie prowadzenia i rozliczania działalności NGO, ale przede wszystkim – pozyskiwania środków na działalność statutową.

Jeżeli chcesz, by Twoja organizacja dostała wiatru w żagle, zgłoś się do nas! Nasi specjaliści doradzą Ci gdzie i w jaki sposób aplikować o zewnętrzne środki. Już kilka organizacji, dzięki naszej pomocy, otrzymało wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów samodzielnych lub w partnerstwie z Fundacją.

Im już pomogliśmy:

  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Nakle nad Notecią (między innymi środki z PO KL, Poddziałanie 6.1.1)
  • Kraina Zabawy i Twórczego Rozwoju z Pakości (środki z PO KL, Działanie 7.3)
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Jaksicach (środki z PO KL, Działanie 9.5)
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic (środki z PO KL, Działanie 7.3)
  • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn (środki z PO KL, Działanie 7.3)
  • Toruńskie Stowarzyszenie Amazonki (środki z PO KL, Poddziałanie 7.2.1)
  • Towarzystwo Miłośników Szadłowic (środki z PO KL, Działanie 7.3)
  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Inowrocław (środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
  • Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Filia w Parchaniu (środki z PO KL, Działanie 7.3)

Tobie też możemy pomóc!