Opis projektu

10 lutego 2010

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 18 mieszkańców gminy Rojewo, poprzez przygotowanie ich do poszukiwania pracy i przełamanie barier komunikacyjnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:

  • Warsztaty aktywizacji społecznej;
  • Rozmowy z doradcą zawodowym;
  • Warsztaty wizerunku dla kobiet;
  • Kurs Prawa Jazdy kat. B;
  • Warsztaty rynku pracy
  • Pośrednictwo pracy 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inijcatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego