Działasz na rzecz osób niepełnosprawnych? Musisz tam być!

12 lutego 2010

 Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Fundacja Ekspert – Kujawy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu organizują „Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2010 roku, w sali 237 w siedzibie PUP, przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.

Podczas spotkania będzie można zasięgnąć informacji na temat form wsparcia dla przedsiębiorców, zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zamierzających otworzyć własną działalność. Zostaną także zaprezentowane instrumenty rynku pracy, wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Również nasza Fundacja będzie miała tam swoje 5 minut. Przedstawiciel Fundacji dokona prezentacji na temat działań Inkubatora Organiacji Pozarządowych, dobrych praktyk oraz działań Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy wszystkie organizacje, działające w obszarze niepełnosprawności, do udziału w tym spotkaniu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie obecności tylko jednej osoby z danej organizacji, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego, pod numerem telefonu: 52 35 92 426 lub 52 35 92 446.

Przyjdź – zdobądź wiedzę – zatrudniaj!