Jesteś niezadowolony z obecnej pracy i postanowiłeś ZDOBĘDĘ NOWY ZAWÓD?

17 lutego 2010


Zgłoś się do nas i podnieś swoje kwalifikacje, biorąc udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, pracowników zakładów przechodzących procesy adaptacyjne irestrukturyzacyjne, z powiatów inowrocławskiego ( z wyłączeniem miasta Inowrocławia), żnińskiego, mogileńskiego.


Zapraszamy do całkowicie bezpłatnej nauki w zakresie:

  • KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA
  • KADRY, PŁACE I ZUS Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA
Ponadto, będzie możliwość skorzystania z:
  • Warsztatów rozwoju zawodowego
  • Indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym
  • Warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
  • Indywidualnych rozmów z pośrednictwa pracy

W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia!

PRZYJDŹ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO!

REKRUTACJA trwa do 22 lutego 2010 roku, a ilość miejsc jest ograniczona!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone sa o kontakt z Panią Anną Białką
 pod numerem telefonu (52) 357 62 15.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFundacja