Kolejne szkolenia w projekcie „Zdobędę nowy zawód”

8 marca 2010

.

Lada dzień ruszają nowe szkolenia dla 45 – latków.

W piątek, tj. 5 marca odbyły się ostatnie zajęcia dla 18 uczestników  IV cyklu projektu "Zdobędę nowy zawód" w zakresie rozwoju zawodowego. Realizowane były przez cały ubiegły tydzień roboczy.

Już dziś uczestnicy projektu rozpoczną szkolenia zawodowe: 8 osób będzie uczęszczało na szkolenia "Księgowość komputerowa", a 8 osób na szkolenia "Kadry, płace i ZUS z obsługą komputera".

Szkolenia realizowane będą w siedzibie Fundacji w godzinach popołudniowych:
– Księgowość komputerowa – poniedziałki i środy w godzinach od 16:00 – 20:00
– Kadry, płace i ZUS z obsługąk omputera – wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 – 20:00 

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego