Szadłowicki projekt ruszył pełną parą!

8 marca 2010

.

Szadłowice mogą być wzorem dla innych!

W lutym aktywni mieszkańcy Szadłowic, Skalmierowic, Więcławic, Wierzbiczan, Ostrowa oraz Bąbolina uczestniczyli w Warsztatach psychologiczno – doradczych, mających zmotywować ich do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania zatrudnienia poza sektorem rolnictwa.

Kolejnym etapem projektu jest szereg szkoleń oraz działań integracyjnych.
Chętne osoby mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w zakresie wizażu i kreowania wizerunku, podczas których uczą się lepszego eksponowania atutów swojego wizerunku, co jest bardzo pomocne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Osoby, które posiadają zdolności manualne i trochę zmysłu artystycznego, rozwijają swoje zdolności na zajęciach z florystyki i zdobienia przedmiotów, tworząc dekoracje i  wiązanki okolicznościowe, zdobiąc kartki i przedmioty oraz próbując się w aranżacji wnętrz.

Beneficjenci mający w sobie odrobinę cech przedsiębiorczych, mogą je rozwinąć na szkoleniu z przedsiębiorczości, dzięki któremu nauczą się zakładać swoją działalność gospodarczą oraz dowiedzą, gdzie pozyskiwać środki na jej założenie i rozwój.

Znaleźli się również i tacy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Bardziej aktywni również znajdą coś dla siebie – mogą spożytkować swoją energię na zajęciach z aerobiku.

Ale to jeszcze nie wszystko! Gdy tylko aura pozwoli, beneficjenci będą brać udział w wycieczkach pieszych i rowerowych oraz w wyjazdach studyjnych.

Ale póki co, zapraszamy do galerii zdjęć z projektu.

Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego