Mieszkanki gminy Żnin, będą miały szansę na darmowe prawo jazdy!

8 marca 2010

 Już wkrótce rusza projekt dla aktywnych mieszkanek gminy Żnin!

Już w kwietniu do projetu "Mobilne mieszkanki gminy Żnin" zaprosimy 20 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz rolników lub ich domowników, zamieszkujących obszary wiejskie gminy Żnin.

Co da im udział w projekcie? Będą mogły skorzystać z bezpłatnych:

  • Warsztatów aktywizacji zawodowej;
  • Rozmów z doradcą zawodowym;
  • Kursu Prawa Jazdy kat. B;
  • Indywidualnych rozmów z pośrednikiem pracy.

Jesteś zainteresowana? Już wkrótce zostanie uruchomiona rekrutacja!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inijcatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego