Lada dzień rusza projekt „Jesteśmy tacy sami” dla mieszkańców DPS w Kawęczynie i Parchaniu.

16 marca 2010

 Mało kto wie, że w DPS w Kawęczynie w filli w Parchaniu działa Zespół Teatralny "ARTE", który dzięki projektowi będzie miał kolejną szansę na udoskonalenie swojego warsztatu. 

Zespół teatralny „ARTE” tworzą Mieszkańcy filii w Parchaniu. Działa on już od 1998 roku. W ramach zajęć teatralnych Mieszkańcy przygotowująokolicznościowe programy artystyczne, które prezentują Społeczności Domu, Mieszkańcom innych Domów Pomocy Społecznej, Społeczności lokalnej.

W chwili obecnej w skład zespołu wchodzą Mieszkańcy: Aleksandra Klich, Zenona Różańska, Gabriela Bajer, Janina Wawrzyniak, Anna Kluczyk, Tadeusz Ciesielski, Marek Wardęski, Tomasz Niewiadomski, Artur Maszudziński, Kazimierz Pawłowski. Zespółdziała pod kierunkiem instruktora kulturalno-oświatowego Andrzeja Antczaka.

Członkowie zespołu, Pani Aleksandra Klich, Pani Zenona Różańska, Pan Kazimierz Pawłowski i Pan Marek Wardęskiwielokrotnie brali udział w konkursachrecytatorskichna których zajmowali czołowe lokaty.

Szczególne miejsce w dorobku zespołu „ARTE” zajmują inscenizacjekultywującefolklor kujawski, na który składają się zarówno pieśni obrzędowe jak i scenki rodzajowe. Czerpiąc z dorobku kujawskich artystów ludowych, zespółprzygotował, na kanwie „Wycinanek Kujawskich”, przedstawienie „Zaloty”, z którym występował gościnniew Klubie KSM „Kopernik” w Inowrocławiu, w Teatrze Miejskimw Inowrocławiu z okazjiŚwięta Pracowników Socjalnych oraz dla rodzin i przyjaciół Mieszkańców Domu w Kawęczynie.

Poznaj członków zespołu!