Zapraszamy do składania aplikacji!

20 sierpnia 2009

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Zdobędę nowy zawód”.

Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Warsztaty rozwoju zawodowego;
 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Indywidualne pośrednictwo pracy;
 • szkolenie Księgowość komputerowa;
 • szkolenie Kadry, płace i ZUS z obsługą komputera;
 • szkolenie Florystyka i zdobienie przedmiotów;
 • szkolenie Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego