Zapraszamy do składania aplikacji!

1 marca 2010

  Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa dla aktywnych”.


Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Warsztaty psychologiczno – doradcze;
 • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym;
 • szkolenie Florystyka i zdobienie przedmiotów;
 • szkolenie Podstawy obsługi komputera;
 • szkolenie Pracownik małej gastronomii z zagadnieniami obsługi klienta;
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • Indywidualne rozmowy z pośrendikiem pracy;
 • Indywidualna rozmowa z psychologiem.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji", Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego